Print Page                                                                      
 

Pq Pʸ ez

 
C lz ĨAiiv AUj gAiz GvgAi EgĪ Cߪ lz 
w vPz Lz sĪg ĨAiiv qAivz. Īig 200 UU ģ F lz 
vణz tڪUƧ PP ʤPjAz vPƼ Nqv V PƣU lz 
ðAz j uu irzAz PƣU Cz ʤPg DPAi Zjv 
a t irzgAz Lwz. lz qzgĪ KPP Pʸ iU sPg 
õV tڪP̼ sQAz qzPƼvg. iAi tڣ d dsAz 
v wAi ï QPƼvg. vPz Lz sĪg 
E zq evAi gAivz. d U PrUAiĮ EU zsvg. AUg 
UgjUAi CAz õ Aiģ iqvz.
 
Pïl 
z U, VAi U U Evg Avz PtU Ut dzg 
Pïlqv Pʸ gAgAiģ fêAvVjĪ R v zg. 
EAz Pïl øåz è zU Pt Uwz CU zRĪ 
PAi sgAz DUQz. nֺAiİ zRz MAz Pïlz z Ez:
 
eգ UgĪ Aiøĸ ģ 
jAiģ P۰ AiĪg Pz gQ
V P PU ĻAi
z Pl iq Azg zP
 
Ez gèɯAiİ zRz MAz Pïlz z:
avPzUz vAi av avzƼ vAi
vg Pʩqr vAi v iq 
vAi
 A rzg Az Pʩq
 DgP PUAq ê Az Pʩq
 A rzg Az Pʩq
 
wU 
ī Dg ī îg 
ī gøg PtU | Kji 
ƪ igĪg z ZAz ||
 
Pz Dð P Ľ 
Aiĵ g | zêgv 
 PP PgPƽ ||
 
Jvۨgz UAm JzAi iU Ĩ 
Jv V jAiĪ | U 
sgz Ĩɰ MgUg ||
 
 
avP zUz iv
ıB zgAi ãAiİz Pʸ vPrAiAzg zʪVz F Jgq Cr Jvgz 
jAii ivAi gz w D ãAiAU gtgAUU vwzz nૣ 
Pz Pʸ vPrAi gSۣAU ɯ PzPArv. n qU gAUltz
ï z qɹz Azsz zjAiİ UĪ Pʸ ɯU vAUv gz JA 
DvAPz n įۣ aPgPg, , UAeA, QgAUg Avz HgU 
zsP, AwP U ifP AWlU gPUĪ zêAi(ZZ)U  
Uqz. EzjAz Pʸg fêsAi n PU P U vUzPAq gQv 
ɯUU NrVgzɤ߸vz. 
 
CAx gQv vt gèɯ JA Hj EAU eøɥs, ltz Zg, 
UAeA Zgt, eøɥs ɸj ģvU PtzVz. ıB F dgAU 
Az E ɯɤAv avPivAi w EAU PqPʸg ez zʪV dg 
gAiwz. jAi vU EAU zêAizgĪ avPivAi wAi Az 
tPj x vg. PAz j F avPivAi wAiģ 
gvAz vj Pj Hg gtU Uvg. D Azsz Pïl Dqvg. 
 
g gAig 
 
qg ev
 
z       

zj Pü zj zj zj q
zj zj 
jAiĪ v zj zj UĪ P zj zj
eøɥs vAz zj zj eUļ r zj zj
 
aߥg qz
gèɯ Ļ JA lP PPg vQ gèɯ UĪ gv Pʸ 
PAzVz Ļ JA lP zAz SvVz. 1906jAz gAvgV 
w ĨsPg, v gUAz zvUwgĪ F lP gAzg 
 dggg. Eg 1900jAz 1925ggV CAiİ êģ, PP, 
lֺg, il, Pz, gUq, PƼU, zU 
Av z g wAU gèɯAiİ GAiwzg. 13-04-1906 
ĨsPgzAz xĨsjU Af ɼQ 'AiøĸAi qU lP' AiVzg. 
 
U Dg A vzsjUAz Dqz AiøQۣ lP EAz jAi QjAigɣz 
60 vzsjUAz Jgq Er gw Dqqvz. ĨsPg gw d qU PjvAv
(sAzAz gAsV, Aiøĸ q gAiĪ zȱAz AzĪjz, Aiøī
iU zQ g ëĸĪ vP 1jAz 17 zȱU), vgz gw Aiø 
ģgvܣz PjvAv(18jAz 24zȱU PƣU AU) U sĪgz gw 
Aiizzg zsP ZjvAi PjvAv lPU AiUUv۪. 
 
jAiigz lP
AUg PPg gAiİ UgAz 24 Qëlg zgz gWlz vణgĪ
vlUĥAiA agP UĪ EA jAiig. vAvۣ PƣAi sUz 
Asz Pg P v U zPĽz Īig 600 Cx P̽UV Pl֯z F
Uz gƪj  ghģ JA sAZ . Eg guxV 1996 jAz E
zs ɼQ AiĮ gAUz qAiwz. 1994jAz 2005ggU E PAisg qɹz 
 J vêigg Cgv z sV F lP z Ptwz.