Print Page
 
Pqz ʧ  

Pqz ʧ PnĪ P z P Qzg mɸAm Axzg. 1831g üUU gɪgAq Aq JAĪg At ʧC Pq dvU rzg.

PxðP Aiz CzU 'Dvgz Czv' JA ʧ Dzsjv ĸP ZuAiİv. sAZ vɯ JAĪg gaz F PwAi 1858 EAi ztz pPAiİ " Qø۪gUg, UAz  êzƸzz APåz ZjvAi MAz ĸP PAiİ Ev; CzP Dvgz 

CzvUAɸg GAmVv; KAzg w sĪgz NzqĪ U, D ĸP 52 CzsAiUVv" JAz. 1864 v 1903g v v zt PAq F ĸP PxðP dg EwagU PAiİv. 

nP zsP zsguU WövUwzAv ʧ sAvgP vz ivUrz sAZ Aig ɣɣgg v zyUVz L CAv, ee rd Avzg jzA Cg F ĺvg PɮP vqVzg. L CAvg iw üĪzzg " ɣɣgg Pqz vAvV K gAiwg. Cg ʧ zAgzzjAz Cg iUzz ĨsAzñU sAvg irz. CzP AZ 1951-57g CAiį ĨsAzñU sAvgP vqVz. DQAiģ UĤz ɣɣgg rz vAzV U ɫģjAi zszAU Er gw Cg

PorAiİ sAvg iqv Egwz. 1956 g vAiģ ĨsAzñ Plv. Dï 1957-63g CAiİ gêiU Gv AUPV vgzjAz g ĨsAzñU iv vd irz. ̣Aiz g Eg ir 1962g ĨsAzñU Plz. Avg ee rdg övg PvU vd irzg."

U Av gAiĥg UgĪoz Pq v AW 1962g CPçg 'gPPgz d eøģxg d ĸAzñ' JA  PwAiģ Pn Pq PxðP dvU rv. F ĸPz ĨsAzñU CU ߯, Pã wUwU pPAiAU gƦVz. Ez PqP sAvjĪ PɮPV F PɼV ĸPU g qAiįVz. 

1.wã U VP ƮivP (Vulgate) U
2.egĸêi ʧ
3.P NAiĪg sAZ sAvg
4.EArAiiz Evg sU ZvgĪ ĸAzñ ĸPU
5.J JA eøɥsg sAvgz ۥ
6.AUj ʧ ƸnAi Pq sAvg


Mn֣ Pq vP PqU Jz F ĨsAzñ rAwP vjz PxðP zss vVAi CĪzP vqVz zyU ï zjPAi vAv AiV Cg CAiPvU zrv. Dzg JAE AAi Aig ɣɣgg CsAiĺzrAiİ CĪzPAi AzĪjvzg At Pq ʧ ۥwAi ArZjAiĪgz z JA g z jîUV Pz Aiz Uqs jwAiİ AQUwAiiv.

Ez Av gAiĥg UgĪoz Pq v AW 1973g 'gPUAx' JA P̼ ʧ Pn Pq Pʸg ģɪģ ivv. D üU ʸg zsAvz gVz yAii sɣArg vvz Pq zsP ĸPU sAvg w gZAiiVv. CvUvz g zsP ĸPU QUwAiİ Pnz wAi 'PlP AwAi ʧ sAvg w'AiiV il mɸAm zgg jPAq wã, VP, ç Avz sUAz Pqz eAiĪiP MUΪAv xV sAvjz v ʧ "Ƹ MqArP" sU 12-12-1982g ʸj qUq irv.


Avg sAvg wAi U ʧ CĪzPAi PUwPAq çsɬAz DPAq, AiıAiģ UAx 22.2.1990g, eգQU, AV, gVv, U UAxU 1.10.1990g, Aiç UAx 8.12.0990g, AigɫAiģ UAx 1.3.1991g AiVPV CĪ r ʧ vdjU, svdjU, Pq zAjU, UAiPjU jîUV vj CjAz Az wQAiU UĤ jt U

Dz ʧ 19.5.1996gAz ʸj 26.5.1996gAz   AUj qUq irv.