Print Page          
 
PrU U

JA ʸg ĵߣ gV Az Avg jw zsjv. U PAqg tP P ZZĪ vļjVAv iAz zPĪ PrUg U Eg Dzg Azݪg. ܽAi Pʸ WlPU UnAiiV ɯAij vz A grPƼPA ģès Ezݪg. Czg Aiı UPzg ܽAig U DUPɣߪ zgzȶ Azݪg. CzPV Cg U PAlU ܦzgz ܽAi CsyU PtPAz Pzg. Dzg rU gU U U ij Cཹ ĵ AUɮ v ZgPAi Uw Evg êPAiU vqUPv. ܽAig UV iqĪ g P Z szU. Eg AivߢAz EUöAiĸ eɪi, Av v dggg z ܽAi UV P qzg. 

Avgz viz qz OzP Kgĥg U Evg PgtUAzV AUjv ĺU gAsz. r sƥlz AUg gdzsAi l Uv. ArZjAiİz U vgw A AUjU Av. ʸg êUɮ MAz WlPVz Pʸ o sUV AUjU CvZѦo sv. DU êPUAq vêi vPj JA ܽAi g E Pq U Pgv ģUAq AUg PʸۦoAz g U JgV qzPAqg. ܽAi UUAz CsyU Pt AU zRzg.

ܽAi zssAi õuU U ɼtUU ܽAi CsyU Rz Ʈzs JAz Eg CjAiz zz AUj Pʸۦoz z˨sU j. AUjU ArZjAz Az vļ CsyUU AUjAz Az PAPt CsyUU ܽAi zssAiģ gjĪ PɮP vqUz d Pv vj CPgzP MUzg. CjUɮ AUg ĵ̼ DqAƮv.  ɫģjU jz PrU CsyU PĮP PgtPV gzqlg.  Dzg CAxgɮ ggdU ɫģjUU DAi.Aiizg JAz izsz Ai.  EAU gg Pq U g gdU ê wzg.  PrUg Dz gd DAzsz P v fê ɹzg.

ZZU Pqz ܣiPV Z

ZZU ܽAi sAiģ CrPƼPɣߪ 1962g nP ĺtAizAv zAv ZZU n s Az jz DAii ܽAi sU zʪvAi gAitU zʪgzsU ejU Az. vļģr ZZU vļ zsv, Pgz ZZU ĮAiiA R zsP sAiiv, DAzsz ZZU vɮVU ܣ v. Dzg AUj AUj UU. ܽAiĨs (Vernacular) JAzg ܽAi wP AP s JAzg z ܽAi Pʸg AP s JAz vV S夸v. ĨsAzñ dUzɯq gĪ AiøQۣ DAi (Evangelisation)P gPV ܽAi sAi P EAUQv. Dzg F ɣPjA v CxīPɬAz AUg AUj CzU ɯUArz Pʸg gvĥrzg vļ PAPt Uwۮz ĸASv PrUg Qۣ ĨsAzñP Jgzg. AiiAzg PʸzsߦPArz Ʈ PrUjUzg ĨsAzñ Pqz ĢPɣߪ Aivߪ ܽAi zss iq.

Pqz ʧ
CzU mɸAm Axzg CĪz ĨsAzñ rAwP vjz zss vVAi CĪzP vqVz U ï zjPAi vAv AiV Cg CAiPvU zrv. JAE AAi Aig ɣɣgg CsAiĺzrAiİ PrU CsyUz L CAv, ee rd, ָ Avzg ʧ CĪzP vqVzgzg Cg Pq ۥwAi ArZjAiĪgz z JA g z jîUV Pz Aiz Uqs jwAiİ AQUwAiiv.  

Pq Pʸ VvU

nP zsguU WõuAiiUĪ ģ ZZ Aiz "Qv ĸP" vA dAiĪɤv.  Czg g sUUz sAZ zsnAi qU Pq gƥAvg, PlP Ai AVvz Pq Vv

ʸg zsAvz Ai evU AVvzAg Dz szg J J jeøɥsgg CvvAz ʧ Dzsjv PU QvU PqP sAvj PlP AVvz gg AAif ZZU Pqz qU izsAi vðlg.